Câu 5 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 5 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Ti thể và lục lạp đều:

A. Tổng hợp ATP                    C. Khử NAD+ thành NADH.

B. Lấy electron từ H20            D. Giải phóng 02

Lời giải chi tiết

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Ti thể và lục lạp đều:

A. Tổng hợp ATP                    C. Khử NAD+ thành NADH.

B. Lấy e từ H20                       D. Giải phóng 02

Đáp án: A de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay