Câu 5 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu vai trò của dinh dưỡng khoán... DeHocTot.com
Close

Câu 5 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu vai trò của dinh dưỡng khoáng đối với quang hợp.

Lời giải chi tiết

Nêu vai trò của dinh dưỡng khoáng đối với quang hợp.

Vai trò của dinh dưỡng khoáng dối với quang hợp:

Các nguyên tố đại lượng và vi lượng như: N, P, K, S, Mg, Fe, Cu... bón cho cây với liều lượng và tỉ lệ thích hợp sẽ ảnh hưởng tốt đến quá trình tổng hợp hệ sắc tố quang hợp, khá năng quang hợp, diện tích lá, bộ máy enzim quang hợp và cuối cùng là đến hiệu suất quang hợp và nạng suất cây trồng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay