Câu 5 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu rõ cơ chế hấp thụ các sả... DeHocTot.com
Close

Câu 5 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu rõ cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa.

Lời giải chi tiết

Nêu rõ cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa.

Cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa:

-  Khuếch tán theo chiều građian nồng độ.

-  Vận chuyển tích cực (ngược chiều građian nồng độ) và có tiêu dùng năng lượng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay