Câu 6 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiHãy nêu một số hướng tiến hó... DeHocTot.com

Câu 6 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy nêu một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính và giải thích.

Lời giải chi tiết

Hãy nêu một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính và giải thích.

Một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính:

*  Về các phương thức thụ tinh: từ tiếp hợp đến tự phối (tự thụ tinh) đến giao phối (thụ tinh chéo).

*  Về các hình thức sinh sản: đẻ trứng đến đẻ trứng thai đến đẻ con. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay