Câu 6 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiHãy chọn phương án trải lời đ... DeHocTot.com

Câu 6 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy chọn phương án trải lời đúng. Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào?

A. Hấp thụ bị động.                          C. Hấp thụ chủ động.

B. Khuếch tán.                                  D. Thẩm thấu.

Lời giải chi tiết

Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào?

A. Hấp thụ bị động.                          C. Hấp thụ chủ động.

B. Khuếch tán.                                  D. Thẩm thấu.

Đáp án: Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay