Câu 6 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com
Close

Câu 6 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Ý nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục?

A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy.

B. Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác.

C. Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang.

D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp. 

Lời giải chi tiết

Câu nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục?

A. Hấp thụ ánh sáng ở phân đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy.

B. Có thế nhận năng lượng từ các sắc tố khác.

c. Khi được chiếu sáng có thế phát huỳnh quang.

D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp. 

Đáp án: Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay