Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 trang 138 - Câu 1. Sinh trưởng ở thực vật là gì ... DeHocTot.com

Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 trang 138

Sinh học


Câu 1. Sinh trưởng ở thực vật là gì ?

Trả lời:

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào).

Câu 2. Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

Trả lời:

Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

Câu 3. Sinh trưởng thứ cấp là gì?

Trả lời:

Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra. Sinh trưởng thứ câp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ.


Câu 4. Những nét hoa văn trên gỗ cây xuất xứ từ đâu?

Trả lời:

Những nét hoa văn trên gỗ có xuât xứ từ sinh trưởng thứ cấp.

Câu 5. Giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối.

Trả lời:

Hiện yượng mọc vống của thực vật trong bóng tối là do ánh sáng làm biến đổi hình thái cây.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay