Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 Trang 166 - ... DeHocTot.com

Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 Trang 166

Sinh học


Câu 1. Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn?

Trả lời:

Thụ phân là quá trình vận chuyển hạt phân từ nhị đến núm nhụy.

Có hai loại thụ phấn:

+ Tự thụ phân: Nêu hạt phân tử nhị hoa nảy mầm trên núm nhụy của chính hoa đó hoặc hạt phân từ nhị của một hoa rơi lên núm nhụy của một hoa khác trên cùng một cây và nảy mầm. Trong sự tự thụ phấn hậu thế có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể có cùng nguồn gốc.

+ Thụ phấn chéo: nếu hạt phân từ một hoa đạt đến núm nhụy của một hoa khác trên cùng một cây khác nhau của cùng một loài và nảy mầm tại đây. Trong thụ phấn chéo có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể từ hai nguồn gốc khác nhau.

 

Câu 2. Thụ tinh kép là gì ?

Trả lời:

Thụ tinh kép là sự hợp nhất của 2 nhân tinh trùng đồng thời với nhân của tế bào trứng với nhân lưỡng bội (2n). ở trung tâm túi phôi tạo nên nhân tam bội (3n) là khỏi đầu của nội nhũ.

Câu 3.Trình bày nguồn gốc của quảhạt.

Trả lời:

Hạt là noãn đã thụ tinh chuyển hoá thành gồm hợp tử và nội nhũ. Quả là bầu nhụy sinh trưởng chuyển hoá thành. Quá trình hình thành quả xảy ra đồng thời với quá trình hình thành hạt.

Câu 4.Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:

a)    Tiết kiệm vậi liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử)

b)    Hình thành nội nhũ cung cấp cho phôi phát triển.

c)    Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.

Trả lời: b đúng

Câu 5. Nêu vai trò của quả đối với phát triển của thực vật và đời sống con người.

Trả lời:

-        Vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật:

Nhờ quả mà thực vật được phát tán khắp nơi, khu phân bố của thực vật được mở rộng, các loài thực vậi được duy trì nòi giống.

-       Đối với con người: Quả góp phần  duy trì sự sống của con người, quả làm lương thực, thực phẩm, làm thuốc,...

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay