Bài 1,2,3,4,5,6 Sinh 11 trang 162 - ... DeHocTot.com

Bài 1,2,3,4,5,6 Sinh 11 trang 162

Sinh học


Câu 1.Sinh sản là gì?                                                                                                    

    * Trả lời:

 

Sinh sản của thực vật là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm cho sự phái triển liên tục của loài.

Câu 2. Sinh sản vô tính là gì?

Trả lời:

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con giống nhau và giống cây mẹ.

Câu 3. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Trả lời:

Có 3 hình thức:                                                               

-       Giản đơn là hình thức sinh sản trong đó cơ thể mẹ tự phân thành các Phần  (2,4 hay nhiều hơn) và mỗi phần  ấy trở thành cá thể mới.

-       Sinh sản bào tử là hình thức sinh sản. trong đó cơ thể mới đựợc sinh ra từ bào tử, bào tử lại được hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử (hình 41.2 SGK).

-       Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản từ các phần  sinh dưỡng của cơ thể (lá, cành, hom, thân củ, căn hành...). Đặc trưng của hình thức sinh sản sinh dưỡng là giữ nguyên được tính trạng di truyền nhờ nguyên phân.


Câu 4. Nêu những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính.

Trả lời:

Những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính là: giữ nguyên được các tính trạng tốt mà ta mong muốn, sớm cho kết quả, giá thành thấp. Đặc biệt, phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật sản xuất được số lương lớn cây giống với giá thành thấp. Tạo được giống sạch bệnh virút, phục chế được các giống tốt bị thoái hoá, hiệu quả kinh tế cao.

Câu 5. Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng:

a. Bằng lóng. b. Thân rễ. c. Đỉnh sinh trưởng. d. Rễ phụ.

Trả lời: b đúng

Câu 6. Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cách ghép, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là:

a. Dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép.

b. Cành ghép không bị rơi.

c.  Nước di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép không bị chảy ra ngoài.

d. Cả a, b, c

Trả lời: d đúngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay