Câu 1 trang 55 SGK Sinh học 11 - ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 55 SGK Sinh học 11

Sinh học


Hô hấp ở cây xanh là gì?

Trả lời:

Hô hấp là quá trình oxi hóa nguyên liệu hô hấp ( glucozo,...) đến CO2, H2O và tích lũy năng lượng ở dạng dễ sử dụng ATP.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay