Câu 1 trang 75 SGK Sinh học 11 - Câu 1. Hãy liệt kê các hình thức hô hấ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 75 SGK Sinh học 11

Sinh học


Câu 1. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn.

 

Trả lời:

Có động vật, có 4 hình thức trao đổi khí chủ yếu đó là:

+ Trao đổi khí qua bề mặi cơ thể;

+ Trao đổi khí bằng hệ thống ống khí;

+ Trao đổi khí bằng mang;

+ Trao đổi khí bằng phổi.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay