Câu 1 trang 80 SGK Sinh học 11 - Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng đư... DeHocTot.com

Câu 1 trang 80 SGK Sinh học 11

Sinh học


Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Trả lời:

Vì hệ tuần hoàn có một đoạn máu không chảy trrong mạch kín.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay