Câu 3 trang 80 SGK Sinh học 11 - Đánh dấu x vào ô trống cho ý trả lời ... DeHocTot.com

Câu 3 trang 80 SGK Sinh học 11

Sinh học


Đánh dấu x vào ô trống cho ý trả lời đúng về nhốm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.

A. cá xương, chim, thú 

B. Lưỡng cư, thú 

C. Bò sát ( trừ cá sấu ), chim ,thú 

D. Lưỡng cư, bò sát, chim

Đáp án đúng là đáp án Ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay