Lý thuyết Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp - I. KIẾN THỨC CƠ BẢN-  Cường độ và q... DeHocTot.com

Lý thuyết Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp

Sinh học


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

-  Cường độ và quang phổ của ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp, quang hợp cực đại tại các miền tia đỏ và xanh tím.

-  Quang hợp tăng tỉ lệ thuận với nồng độ C02 cho đến trị số bão hòa C02, trên ngưỡng đó quang hợp giảm.

-  Nước là yếu tố quan trọng đối với quang hợp (nguyên liệu, môi trưởng, điều tiết khi khổng và nhiệt độ của lá).

-  Đối với đa số các loài cây, quang hợp tăng theo nhiệt độ đến giá trị tối ưu (tùy loài), trên ngưỡng đó quang hợp giảm.

-   Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng ảnh hưởng nhiều mặt đến quang hợp.

-   Sự ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp tùy thuộc

vào đặc điểm của giống và loài cây. Trong tự nhiên, các yếu tố môi

trường không tác động riêng rẽ lên quang hợp mà là tác động phối hợp

(ví dụ rõ nét nhất là sự phối hợp tác động của cường độ ánh sáng và cường độ C02).

II GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

                                     PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦      Quan sát hình 10.1 và trả lời câu hỏi: Cường độ ánh sáng ảnh hưởng như thế nào đến cường độ quang hợp khi nồng độ CO2 bằng 0,01 và 0,32 ?

Trả lời:

Khi nồng độ CO2 tăng tăng cường độ ánh sáng làm tăng cường độ quang hợp .

Quan sát hình 10.2, cho biết sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ C0có giống nhau ở tất cả các loài cây không?

Trả lời:

♦     Nước có vai trò gì đối với quang hợp   

Trả lời:

 

Nước là yếu tố quan trọng đối với quang hợp (nguyên liệu, môi trường, điều tiết khí khổng và nhiệt độ của lá).


 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay