Lý Thuyết Tiêu hóa ở động vật (Tiếp) - I. KIẾN THỬC CƠ BẢN- Động vật ăn các... DeHocTot.com

Lý Thuyết Tiêu hóa ở động vật (Tiếp)

Sinh học


I. KIẾN THỬC CƠ BẢN

- Động vật ăn các loại thức ăn khác nhau có ống tiêu hóa biến đổi thích nghi với thức ăn.

- Thú ăn thịt có răng nanh, ràng trước hàm và răng ăn thịt phát triển, ruột ngắn. Thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học.

- Thú ăn thực vật có các răng dùng nhai và nghiền thức ăn phát triển; dạ dày một ngăn hoặc bốn ngăn, manh tràng rất phát triển, ruột dài. Thức ăn được tiêu hóa cơ học, hóa học và biến đổi nhờ vi sinh vật cộng sinh.

  1. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KIIOA

A. PHÁN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦     Kể tên vài loại động vật ăn thịt, ăn thực vật và ăn tạp.

Trả lời:

-    Động vật ăn thực vật: dê. thở. bò, ngựa....

Động vật ăn thịt: hổ. sư tử. chó sói. mèo rừng...

-    Động vật ăn tạp: lợn. khỉ. vượn (ăn thực vật là chù yếu).

♦     Điền các đặc điểm (cấu tạo và chức năng) thích nghi vớii thức ăn của ống tiêu hóa vào các cột ứng  ở bảng 16.

 
 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay