Lý thuyết Vai trò của các nguyên tố khoáng - I. KIẾN THỨC CƠ BẢN -    Các nguyên ... DeHocTot.com

Lý thuyết Vai trò của các nguyên tố khoáng

Sinh học


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

-    Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây gồm các nguyên tổ đa lượng (C, H, O, N, p, K, S, Ca, Mg) và một số nguyên tố vi lượng (Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, B, Mo, Ni).

-    Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu tham gia cấu tạo nên các chất sống và điều tiết các hoạt động sống của cơ thể.

-     Các nguyên tố khoáng trong đất tồn tại ở dạng không tan hoặc dạng hòa tan. Cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng hòa tan (dạng ion).

-     Bón phân với liều lượng cao quá mức cần thiết sẽ gây độc hại cho cây, gây ô nhiễm nông phẩm, ô nhiễm môi trường đất và nước.

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

                           PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦   Từ kết qua thí nghiệm được minh họa trên hình 4.1 có thể rút ra nhận xét gì ?

Trả lời:

-    Thiếu nguyên tố Nitơ là một trong các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong môi trưởng dinh dưỡng, cây lúa sinh trưởng kém (hình 4.1 SGK: chậu ở giữa).

Hình 4.1 Cây lúa trồng trong các dung dịch khác nhau

1.       Đầy đủ các dinh dưỡng thiết yếu

2.       Thiếu một số dinh dưỡng khoáng thiết yếu

 

♦     Dựa theo nội dung của bảng 4. Hãy khái quát vai trò của các nguvên tố

dinh dưỡng khoáng thiết yếu.

Trả lời:

Khái quát vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu:

-        Các nguyên tố đại lượng là thành Phần  của các đại nguyên tử trong tế bào (prôtêin, axit nuclêic. lipit..) có vai trò cấu trúc trong tế bào, có ảnh hưởng đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh.

—    Các nguyên tố vi lượng là thành phần  của hầu hết các enzim, hoạt hóa các enzim...

Trả lời:

Bón phân với liều lượng tối ưu bảo đảm cho cây sinh trưởng tốt nhất mà không gây ô nhiễm môi trưởng

 

 

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay