Quang hợp và năng suất cây trồng - I. KIẾN THỨC CƠ BẢN-       Quang hợ... DeHocTot.com

Quang hợp và năng suất cây trồng

Sinh học


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

-       Quang hợp quyết định năng suất cây trồng. Quang hợp tạo ra 90 - 95% chất khô trong cây.

-       Tăng năng suất cây trồng bằng cách:

+ Tăng diện tích bộ lá, tăng cường độ quang hợp và tăng hiệu suất quang hợp của cây trồng bằng cách áp dụng các biện pháp kĩ thuật như chăm sóc, bón phân, cung cấp nước hợp lí tùy thuộc vào giống, vào cây trồng.

+ Tuyển chọn và tạo mới các giống, loài cây trồng có cường độ và hiệu suất quang hợp cao.

+ Tăng hệ số kinh tế cùa cây trồng bằng biện pháp chọn giống và bón phân.

II. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

                         PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

     Tại sao tăng diện tích lá làm tăng năng suất cây trồng?

Trả lời:

Lá là cơ quan quang hợp (bài số 8 mục II). Trong lá có lục lạp với hệ sắc tố quang hợp hấp thụ nắng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã được hấp thụ đến pha cố định C02 tạo vật chất hữu cơ cho cây. Do vậy, tăng diện lích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây. tăng năng suất cây trồng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay