Sinh sản hữu tính ở động vật - ... DeHocTot.com

Sinh sản hữu tính ở động vật

Sinh học


I.KIẾN THỨC CƠ BẢN

-       Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội đực và cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển cá thể mới

-       Quá trình sinh sản hữu tính gồm 3 giai đoạn: hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển phôi (hoặc phôi thai)

-       Sinh sản hữu tính tạo ra các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền. Vì vậy, động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống thay đổi.

-       Thụ tinh ngoài là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở bên ngoài cơ thể con cái.

-       Thụ tinh trong là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở trong cơ quan sinh dục của con cái.

-       Hầu hết các loài thú đẻ con cá, lưỡng cư, bò sát và rất nhiều loài động vật không xương sống đẻ trứng.

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

                                           PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦    — Cho vi dụ về vài loài động vật có sinh sản hữu tính

-       Điền dấu X vào ô □ cho câu  trả lời đúng về khái niệm sinh sản hữu linh ở

động vật

□    a. Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái  các cá thề mới rất giống nhau và thích nghi với môi trường sống

□    b. Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sàn có sự kết hợp cùa các giao tử lưỡng

bội để tạo ra các cá thể mới thích nghi với môi trưởng sống.

 □     c. Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất 2 giao tử đơn bội đực và cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phái triển thành cây thể mới.

□    d. Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản tạo ra các cá thể mới qua hợp nhất

của hai loại giao tử của bố và mẹ nên con cái rất giống với bố mẹ.

Trả lời:

Thí dụ về loài động vật có sinh sản hữu tính: người, gà, chó, mèo, trai sông, giun đất,...

♦     - Hình 45.1 là sơ đổ về sinh sản hữu tính. Điền tên các giai đoạn của sinh sản vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ.

Cho biết số lượng nhiễm Sắc thể của tinh trùng, trứng,và  hợp tử.

-       Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra được các cá thế mới đa dạng về các đặc điểm di truyền.

Cho biết ưu điếm và hạn chế của sinh sản hữu tính (tham khảo bài 44)

Trả lời:

-       Số lượng nhiễm sắc thể của tinh trùng: n (đơn bội)

Số lượng nhiễm sắc thể của trứng: n (đơn bội)

Số lượng nhiễm sắc thể của hợp tử: 2n (lưỡng bội)

-       Sinh sản hữu tính tạo được các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền vì có quá trình giảm phân tạo giao tử, có sự tổ hợp lại vật chất di truyền của bố và mẹ.

-       + Ưu điểm của sinh sản hữu tính:

Tạo ra các cá thể mới rât đa dạng về các đặc điểm di truyền. Vì vậy động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi.

+ Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn.

+ Hạn chế của sinh sản hữu tính:

Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

♦    - Hãy cho biết thụ tinh của ếch (hình 45.3), ở rắn (hình 45.4) là hình thức thụ tinh ngoài hay thụ tinh trong. Tại sao? 

-       Cho biết ưu thế của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài.

Trả lời:

-       + Thụ tinh ở ếch là thụ tinh ngoài. Vì ếch đẻ trứng ra môi trường

nước, ếch đực xuât tinh trùng lên trứng. Trứng ếch được thụ tinh bên ngoài cơ thể.

+ Thụ tinh ô rắn là thụ tinh trong. Vì có quá trình giao phối giữa (cơ quan sinh dục) của con đực và con cái, sự thụ tinh xảy ra trong cơ thể con cái.

-       Ưu thế của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài là hiệu quả thụ tinh cao hơn.

-        Cho vi dụ về loài động vật đẻ trứng và đẻ con.

-        Cho biết ưu điềm của mang thai và sinh con ở thú so với để trứng ở các động vật khác.

Trả lời :

+ Ví dụ về một số loài động vật đẻ trứng: cá, êch, nhái, chim...

+ Ví dụ về động vật đẻ con: Các loài động vật có vú đều đẻ con, trừ thú mỏ vịt đẻ trứng. Vài loài cá (cá mập xanh, cá đầu búa) và vài loài bò sát cũng đẻ con.

-  So với đẻ trứng ở các động vật khác, mang thai và sinh con ở thú có ưu điểm hơn là phôi được nuôi dưỡng và bảo vệ tốt chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ qua nhau thai để nuôi thai rât phong phú, nhiệt độ trong cơ thể mẹ rất thích hợp cho sự phát triển của phôi.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay