Sinh sản vô tính ở thực vật - I. KIẾN THỨC CƠ BẢN -        Sinh... DeHocTot.com

Sinh sản vô tính ở thực vật

Sinh học


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

-        Sinh sản của thực vật là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển liên tục của loài.

-        Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cây mẹ.

-        Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật gồm:

+ Sinh sản bào tử.

+ Sinh sản sinh dưỡng: thân của, thân rễ.

-        Phương pháp nhân giống vô tính (sinh sản sinh dưỡng nhân tạo) đang được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp: ghép chồi (mắt), ghép cành, chiết cành, giâm cành, nuôi cấy tế bào và mô thực vật, trồng hom, trồng chồi.

-        Sinh sản vô tính có vai trò quan trọng đối với thực vật và con người.

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

                                  PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦      Quan sát hình 14.1 và:

-        Cho ví dụ về một số thực vật có hình thức sinh sản bào tử.

-        Nêu con đường phát tán của bào tử.

Trả lời:

-        Thí dụ về một số thực vật có hình thức sinh sản bằng bào tử như: rêu, dương xỉ.

-        Con đường phát tán của bào tử là: gió, nước, động vật.

♦     Quan sát hình 41.2 và nêu các hình thức sinh sản sinh dưỡng của thực vật. Trả lời:

Các hình thức sinh sản sinh dưỡng của thực vật là từ thân củ (củ khoai tây), thân rễ (cỏ Tranh).

♦     Quan sát hình 43 và trả lời các câu hỏi sau:

-       Nêu các phương pháp nhân giống vô tính (nhân giống sinh dưỡng) có và không có ở trên hình 43.

-        Vì sao phải cắt bồ hết lá ở cành ghép?

Trả lời:

+ Các phương pháp nhân giống vô tính có ở trên hình 43 là: ghép chồi (ghép mắt), ghép cành.

+ Các phương pháp nhân giống vô tính không có ở trên hình 43 là: chiết cành, giâm cành, trồng hom, trồng củ

Phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép vì để giảm mất nước qua con đường

thoát hơi nước, nhằm tập trung nước nuôi các tế bào ghép, nhất là các tế bào mô phân sinh được đảm bảo

Nêu những đặc điển của chiết và giâm cành so với cây trồng mọc từ hạt.

Trả lời:

So với cây mọc từ hạt, cành chiết và cành giâm có những ưu điểm sau:

+ Giữ nguyên được tính trạng tốt mong muốn.

+Thời gian cho thu hoạch sản phẩm ngắn vì cây từ cành giâm và cành chiết sớm ra hoa, kết quả: chỉ 2-5 năm tùy loài cây, tùy tuổi sinh lí ( tuổi chủng loại) của cành.

♦     Trình bày vai trò của hình thức sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp. Cho ví dụ minh hoạ.

Trả lời:

Vai trò của hình thức sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp là rất quan trọng. Ví dụ, hình thức sinh sản này cho phép duy trì được các tính trạng tốt có lợi cho con người, nhân nhanh giống cây cần thiết trong thời gian ngắn, tạo được các giống cây trồng sạch bệnh, như giống khoai tây sạch bệnh, phục chế được các giống cây trồng quý đang bị thoái hoá nhờ nuôi cây mô và tế bào thực vật, giá thành thấp hiệu quả kinh tế cao.

 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay