Tập tính của động vật( Tiếp) - I. KIẾN THỨC CƠ BẢN -        Các... DeHocTot.com

Tập tính của động vật( Tiếp)

Sinh học


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

-        Các hình thức học tập của động vật chủ yếu là quen nhờn, in vết, điều kiện hóa đáp ứng, điều kiện hóa hành động, học ngầm và học khôn.

-        Các dạng tập tính phổ biến ở động vật là tập tính kiếm ăn, tập tính bảo vệ lãnh thổ, tập tính sinh sản, tập tính di cư và tập tính xã hội.

-        Một số ứng dụng về tập tính như dạy chim, thú biển diễn trong rạp xiếc, dạy chim ưng và chó đi săn, dạy chó bắt kẻ gian,_

-        Một số tập tính chỉ có ở người như giữ gìn vệ sinh môi trường, tập thể dục buổi sáng.

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CẤU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

                          PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦     Đánh dấu X vào ôcho câu trả lời đúng của các câu hỏi dưới đây:

+ Một con mèo đang đói chỉ nghe thây tiếng bày bát đĩa lách cách, nó đã vội vàng chạy xuống bếp. Đậy là một ví dụ về hình thức học tập:

          □    a) Quen nhờn                                               □ b) Điều kiện hóa đáp ứng

□    c) Học khôn                             '                   □ d) Điều kiện hóa hành động

+ Thầy dạy toán yêu cầu bạn giải một bài tập đại số mới. Dựa vào những kiến thức đã có, bạn đã giải được bài tập đó. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:

□    a) Điều kiện hóa đáp ứng                        □ b) In vết

□    c) Học ngầm                                           d) Học khôn

+ Nêu thả một hòn đá nhở bên cạnh con rùa, rùa sẽ rụt đầu và chân vào mai. Lặp lại hành động đó nhiều lần mà không kèm theo sự nguy hiểm nào thì rùa sẽ không rụt đầu vào mai nữa.

□    a) In vết                                                      b) Quen nhờn

□    c) Học ngầm                                               □ d) Học khôn

♦      Cho các ví dụ (khác với ví dụ đã có trong bài) về tập tính kiếm của, tập tính bảo vệ lãnh thổ, tập tính sinh sản, tập tính di cưtập tính xã hội ở các loài động vật khác nhau.

Trả lời:

Ví dụ về các dạng tập tính:

-       Tập lính kiếm ăn: Hải li đắp đập ngăn sông, suối để bắt cá.

-       Tập tính bảo vệ lảnh thổ: Tinh tinh đực đánh đuổi những con tinh linh đực lạ khi vào vùng lãnh thổ của nó.

-        Tập tính sinh sản: Vào mùa sinh sản, hươu đực húc nhau, con thắng trận sẽ giao phối với hươu cái.

-       Tập lính di CƯ: sếu đầu đỏ, hạc di cư theo mùa.

-        Tập tính xã hội: Chó sói, sư tử sống theo bầy đàn

♦     Cho một số ví dụ về ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào đời sống và sản xuất (giải trí, săn bắn, bao vệ mùa màng, chăn nuôi, an ninh quốc

phòng,...)


Trả lời:

Các ví dụ trong cuộc sống rất phong phú:

-        Dạy hổ, voi, khỉ làm xiếc, dạy cá heo lao qua vòng trên mặt nước (giải trí).

-        Dạy chó, chim ưng săn mồi (săn bắn).

-        Làm bù nhìn để ở ruộng mương đuổi chim chóc phá hoại màa màng (bảo vệ múa màng).

-        Nghe tiếng kẻng trâu bò nuôi trở về chuồng (chăn nuôi).

-        Sử dụng chó để phái hiện ma túy và bắt kẻ gian.. (an ninh quốc phòng,...)

♦     Cho vài ví dụ về tập tính học được chỉ có ở người (không có ở động vật).

Trả lời

Thí dụ về tập tính học được chỉ có ở người: giải toán khó, học ngoại ngữ,...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay