Ứng động - I. KIẾN THỨC CƠ BẢN -        Ứn... DeHocTot.com

Ứng động

Sinh học


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

-        Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

-        Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động, trong đó, các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa,...) có tốc độ sinh trường khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng của tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ,_)

-        Ứng động không sinh trường là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào của cây.

-        Ứng động giúp cây thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường, đảm bảo cho cây tồn tại và phát triển.


II GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

                                                 PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦    So sánh tìm sự khác biệt trong phản ứng hướng sáng của cây (hình 23.1 a) và vận động nở hoa (hình 24.1).

Trả lời:

—   ở điều kiện chiếu sáng từ một phía thân cây non sinh trường hướng về một phía có nguồn sáng.

—   Vận động nở hoa do tác động của kích thích không định hướng là ánh sáng, trong đó các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan có tốc độ sinh trưởng khác nhaude-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay