Câu 1 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 1. Giả sử bạn muốn mua một áo sơ ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 1. Giả sử bạn muốn mua một áo sơ mi cỡ \(39\) hoặc \(40\). Áo cỡ \(39\) có \(5\) màu khác nhau, áo cỡ \(40\) có \(4\) màu khác nhau. Hỏi bạn có bao nhiêu sự lựa chọn (về màu và cỡ áo) ?

Giải

Theo quy tắc cộng ta có \(5 + 4 = 9\) cách chọn áo sơ mide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay