Câu 1 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 77 SGK Hình học 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung

b. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau

c. Hai đường thẳng chéo nhau thì không cùng thuộc một mặt phẳng

d. Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau

Giải

a. Đúng

b. Sai: có thể a // b

c. Đúng

d. Sai: có thể a cắt bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay