Câu 10 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số điể... DeHocTot.com

Câu 10 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số điểm mà một vận động viên bắn cung nhận được khi bắn một lần. Giả sử X có bảng phân bố xác suất như sau :

X

9

7

5

3

1

P

0,2

0,36

0,23

0,14

0,07

 

a. Tính điểm trung bình khi vận động viên đó bắn một lần

b. Tính điểm trung bình khi vận động viên đó bắn 48 lần.

Giải:

a. Ta có: \(E\left( x \right) = 9.0,2 + 7.0,36 + 5.0,23 + 3.0,14 + 1.0,07 \)

           \(= 5,96\)

b. Điểm trung bình khi vận động viên đó bắn 48 lần là \(48.5,96 = 286,08\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay