Câu 10 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 10 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 10. Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số và chia hết cho 5 ?

Giải:

Một số có 6 chữ số và chia hết cho 5 có dạng \(\overline {Abcdeg } \)

+) a có 9 cách chọn,

+) g có hai cách chọn

+) b, c, d, e mỗi chữ số có 10 cách chọn.

Vậy theo quy tắc nhân ta có : \(9.10^4.2 = 180000\) số.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay