Câu 11 trang 124 SGK Hình học 11 Nâng cao - Hình tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một ... DeHocTot.com

Câu 11 trang 124 SGK Hình học 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Hình tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc là AB = AC = AD = 3.

Diện tích tam giác BCD bằng

A. \({{9\sqrt 3 } \over 2}\)

B. \({{9\sqrt 2 } \over 3}\)

C. 27

D. \({{27} \over 2}\)

Trả lời

Chọn (A).

Ta có: BC = CD = BD = \(3\sqrt 2 \)

Tam giác BCD đều cạnh bằng

\(a = 3\sqrt 2 \,nen\,{S_{BCD}} = {{{a^2}\sqrt 3 } \over 4} = {{18\sqrt 3 } \over 4} = {{9\sqrt 3 } \over 2}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay