Câu 11 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 11. Xét mạng đường nối các tỉnh A... DeHocTot.com

Câu 11 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 11. Xét mạng đường nối các tỉnh A, B, C, D, E, F, G, trong đó số viết trên một cạch cho biết số con đường nối hai tỉnh nằm ở haiđầu mút của cạnh (h. 2.2). Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh G ?

Giải:

Có 4 phương án đi qua các tỉnh A đến G là :

a. A → B → D → E → G

b. A → B → D → F → G

c. A → C → D → E → G

d. A → C → D → F → G

Theo quy tắc nhân, ta có :

Phương án a có \(2.3.2.5 = 60\) cách đi;

Phương án b có \(2.3.2.2 = 24\) cách đi;

Phương án c có \(3.4.2.5 = 120\) cách đi;

Phương án d có \(3.4.2.2 = 48\) cách đi.

Theo quy tắc cộng, ta có : \(60 + 24 + 120 + 48 = 252\) cách đi từ A đến G.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay