Câu 12 trang 18 SGK Hình học 11 Nâng cao - Bài 12. Cho phép quay Q tâm O với góc quay \... DeHocTot.com

Câu 12 trang 18 SGK Hình học 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 12. Cho phép quay Q tâm O với góc quay \(\varphi \) và cho đường thẳng d. Hãy nêu cách dựng ảnh d' của d qua phép quay Q

Giải 

Ảnh d’ của đường thẳng d qua phép quay  \(Q(O; φ)\) có thể dựng như sau:

Lấy hai điểm A, B phân biệt trên d, rồi dựng ảnh A’, B’ của chúng. Đường thẳng d’ là đường thẳng đi qua A’ và B’

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay