Câu 14 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 14. Chứng minh rằng nếu \(q > 1\) th... DeHocTot.com

Câu 14 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 14. Chứng minh rằng nếu \(q > 1\) thì  \(\lim {q^n} = + \infty .\)

Giải:

Ta có:

\(\lim {\left( {{1 \over q}} \right)^n} = 0\,\left( {do\,q > 1} \right)\text{ mà }q > 0\text{ nên }\lim {q^n} = + \infty \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay