Câu 14 trang 225 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Cho dãy số (u­­­­n) xác định bởi :\({... DeHocTot.com

Câu 14 trang 225 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Cho dãy số (u­­­­n) xác định bởi :

\({u_1} = 2\,\text{ và }\,{u_n} = 3{u_{n - 1}}\) với mọi n ≥ 2

a. Hãy tìm số hạng tổng quát của dãy số (un);

b. Hãy tính tổng 10 số hạng đầu tiên của dãy số (un).

Giải:

Ta có: \({{{u_n}} \over {{u_{n - 1}}}} = 3,\forall n \ge 2\)

(un) là một cấp số nhân có số hạng đầu u1 = 2 và công bội q = 3 ta được :

a. \({u_n} = {2.3^{n - 1}}\)

b. \({S_{10}} = {3^{10}} - 1\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay