Câu 14 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Trong một dạ hội cuối năm ở một cơ q... DeHocTot.com

Câu 14 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Trong một dạ hội cuối năm ở một cơ quan, ban tổ chức phát ra 100 vé xổ số đánh số từ 1 đến 100 cho 100 người. Xổ số có bốn giải : 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải tư. Kết quả là việc công bố ai trúng giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư. Hỏi :

a. Có bao nhiêu kết quả có thể ?

b. Có bao nhiêu kết quả có thể, nếu biết rằng người giữ vé số 47 được giải nhất ?

c. Có bao nhiêu kết quả có thể, nếu biết rằng người giữ vé số 47 trúng một trong bốn giải ?

Giải:

a. Có \(A_{100}^4 = 94109400\) kết quả có thể.

b. Nếu giải nhất đã xác định thì ba giải nhì, ba, tư sẽ rơi vào 99 người còn lại.

Vậy có \(A_{99}^3 = 941094\) kết quả có thể.

c. Người giữ vé số 47 có 4 khả năng trúng 1 trong 4 giải. Sau khi xác định giải của người này thì 3 giải còn lại sẽ rơi vào 99 người không giữ vé số 47. Vậy có \(A_{99}^3\) khả năng. Theo quy tắc nhân, Ta có \(4.A_{99}^3 = 3764376\) kết quả có thể.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay