Câu 15 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 15. Một tổ có 8 em nam và 2 em nữ. Ng... DeHocTot.com

Câu 15 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 15. Một tổ có 8 em nam và 2 em nữ. Người ta cần chọn ra 5 em trong tổ tham dự cuộc thi học sinh thanh lịch của trường. Yêu cầu trong các em được chọn, phải có ít nhất một em nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ?

Giải:

Số cách chọn 5 em trong 10 em là :\(C_{10}^5.\)Số cách chọn 5 em toàn nam là :  \(C_{8}^5.\)

Do đó số cách chọn ít nhất một nữ là :   \(C_{10}^5 - C_8^5 = 196.\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay