Câu 16 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 16. Một nhóm học sinh có 7 em nam và 3... DeHocTot.com

Câu 16 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 16. Một nhóm học sinh có 7 em nam và 3 em nữ. Người ta cần chọn ra 5 em trong nhóm tham gia đồng diễn thể dục. Trong 5 em được chọn, yêu cầu không có quá một em nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ?

Giải:

Số cách chọn 5 em toàn nam là \(C_7^5.\) Số cách chọn 4 nam và 1 nữ là  \(C_7^4C_3^1\)

Vậy đáp số bài toán là :  \(C_7^5 + C_7^4C_3^1 = 126.\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay