Câu 17 trang 55 SGK Hình học 11 Nâng cao - Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề s... DeHocTot.com

Câu 17 trang 55 SGK Hình học 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

a. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung

b. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau

c. Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau

d. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau

Giải

a. Mệnh đề đúng.

b. Mệnh đề sai (xét trường hợp hai đường thẳng song song)

c. Mệnh đề sai (xét hai đường thẳng cắt nhau)

d. Mệnh đề đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay