Câu 20 trang 55 SGK Hình học 11 Nâng cao - Cho tứ diện ABCD và ba điểm P, Q, R lần ... DeHocTot.com

Câu 20 trang 55 SGK Hình học 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Cho tứ diện ABCD và ba điểm P, Q, R lần lượt nằm trên ba cạnh AB, CD, BC. Hãy xác định giao điểm S của mp(PQR) với cạnh AD nếu:

a. PR // AC

b. PR cắt AC

Giải:

a. Trường hợp PR // AC

Hai mặt phẳng (PQR) và (ACD) có điểm chung Q và lần lượt chứa hai đường thẳng song song PR và AC nên :

(PQR) ∩ (ACD) = Qt // AC

Gọi {S} = Qt ∩ AD thì {S} = AD ∩ (PQR)

b. Trường hợp PR cắt AC

Giả sử {I} = PR ∩ AC

⇒ (PQR) ∩ (ACD) = QI

Trong mp(ACD) ta có

{S} = QI ∩ AD thì {S} = AD ∩ (PQR)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay