Câu 22 trang 67 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 22. Tìm hệ số của \({x^7}\) trong khai... DeHocTot.com

Câu 22 trang 67 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 22. Tìm hệ số của \({x^7}\) trong khai triển của  \({\left( {3 - 2x} \right)^{15}}\)

Giải

Ta có:

\({\left( {3 - 2x} \right)^{15}} = \sum\limits_{k = 0}^{15} {C_{15}^k{3^{15 - k}}{{\left( { - 2x} \right)}^k}} \) 

Hệ số của \(x^7\) à :\(C_{15}^7{.3^8}{\left( { - 2} \right)^7} = - C_{15}^7{.3^8}{.2^7}\) (ứng với \(k = 7\))de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay