Câu 24 trang 59 SGK Hình học 11 Nâng cao - Cho mp(P) và hai đường thẳng song song a, b... DeHocTot.com

Câu 24 trang 59 SGK Hình học 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Cho mp(P) và hai đường thẳng song song a, b. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau đây ?

a. Nếu (P) song song với a thì (P) cũng song song với b

b. Nếu (P) song song với a thì (P) song song với b hoặc chứa b

c. Nếu (P) song song với a thì (P) chứa b

d. Nếu (P) cắt a thì (P) cũng cắt b

e. Nếu (P) cắt a thì (P) có thể song song với b

f. Nếu (P) chứa a thì (P) có thể song song với b

Giải:

Mệnh đề a sai vì có thể b ⊂ (P)

Mệnh đề b đúng

Mệnh đề c sai vì có thể b // (P)

Mệnh đề d đúng

Mệnh đề e sai vì b cắt (P)

Mệnh đề f đúngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay