Câu 25 trang 59 SGK Hình học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 25 trang 59 SGK Hình học 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC

a. Xét vị trí tương đối của đường thẳng MN và mp(BCD)

b. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (DMN) và (DBC). Xét vị trí tương đối của d và mp(ABC)

Giải:

a. MN là đường trung bình của tam giác ABC nên MN // BC

Suy ra: MN // mp(BCD) (vì MN \( \not\subset \) (BCD))

b. Vì MN // (BCD) nên mp(DMN) đi qua MN cắt mp(BCD) theo giao tuyến d // MN.

Do đó d // mp(ABC)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay