Câu 26 trang 29 SGK Hình học 11 Nâng cao - Bài 26. Các khẳng định sau đây có đúng... DeHocTot.com

Câu 26 trang 29 SGK Hình học 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 26. Các khẳng định sau đây có đúng không ?

a. Phép vị tự luôn có điểm bất động (tức là điểm biến thành chính nó)

b. Phép vị tự không thể có quá một điểm bất động

c. Nếu phép vị tự có hai điểm bất động phân biệt thì mọi điểm đều bất động

Giải 

a. Đúng. Tâm vị tự là điểm bất động

b. Sai. Phép vị tự tỉ số \(k = 1\) có mọi điểm đều là bất động

c. Đúng. Phép vị tự tâm O luôn có điểm bất động O, nếu nó còn điểm bất động nữa là M (tức là ảnh M’ của M trùng với M) thì vì \(\overrightarrow {OM} = \overrightarrow {OM'} = k\overrightarrow {OM} \) nên \(k = 1\)

Vậy phép vị tự đó là phép đồng nhất nên mọi điểm đều bất độngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay