Câu 27 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 27. Danh sách lớp của Hường được ... DeHocTot.com

Câu 27 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 27. Danh sách lớp của Hường được đánh số từ 1 đến 30. Hường có số thứ tự là 12. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp.

a. Tính xác suất để Hường được chọn.

b. Tính xác suất để Hường không được chọn.

c. Tính xác suất để một bạn có số thứ tự nhỏ hơn số thứ tự của Hường được chọn.

Giải:

a. Gọi A là biến cố “Hường được chọn”

Ta có:  \(P\left( A \right) = {1 \over {30}}\)

b. Gọi B là biến cố “Hường không được chọn”

Ta có:  \(P\left( B \right) = {{29} \over {30}}\)

c. Gọi C là biến cố : “Bạn có số thứ tự nhỏ hơn 12 được chọn”.

Ta có:  \(P\left( C \right) = {{11} \over {30}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay