Câu 30 trang 120 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 30 trang 120 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 30. Trong mỗi câu sau, hãy đánh dấu “x” vào phần kết luận mà em cho là đúng :

a. Mỗi cấp số nhân có số hạng đầu dương và công bội \(0 < q < 1\), là một dãy số

 Tăng

Giảm

 Không tăng cũng không giảm

b. Mỗi cấp số nhân có số hạng đầu dương và công bội \(q > 1\) là một dãy số

 Tăng

 Giảm

 Không tăng cũng không giảm

Giải:

a. Giảm

b. Tăngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay