Câu 31 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 31. Cho cấp số nhân (un) có công bội... DeHocTot.com

Câu 31 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 31. Cho cấp số nhân (un) có công bội \(q < 0\). Biết \({u_2} = 4\) và \({u_4} = 9\), hãy tìm \(u_1\).

Giải:

Ta có:

\(\left\{ {\matrix{{{u_2} = 4} \cr {{u_4} = 9} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{{{u_1}q = 4\left( 1 \right)} \cr {{u_1}{q^3} = 9\left( 2 \right)} \cr} } \right.\)

Lấy (2) chia (1) ta được : \({q^2} = {9 \over 4} \Rightarrow q = - {3 \over 2}\) (vì \(q < 0\))

Từ (1) suy ra  \({u_1} = {4 \over q} = - {8 \over 3}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay