Câu 34 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 34. Hãy tìm số hạng tổng quát của ... DeHocTot.com

Câu 34 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 34. Hãy tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân (un) , biết rằng \({u_3} =  - 5\) và \({u_6} = 135\).

Giải:

Gọi \(q\) là công bội của cấp số nhân đã cho.Ta có:

\(\eqalign{
& {q^3} = {{{u_6}} \over {{u_3}}} = {{135} \over { - 5}} = - 27 \Leftrightarrow q = - 3 \cr
& - 5 = {u_3} = {u_1}.{q^2} = 9{u_1} \Leftrightarrow {u_1} = - {5 \over 9} \cr} \)

Số hạng tổng quát :  \({u_n} = - {5 \over 9}.{\left( { - 3} \right)^{n - 1}} = - 5.{\left( { - 3} \right)^{n - 3}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay