Câu 39 trang 215 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Tính vi phân của hàm số \(f\left( x \right)... DeHocTot.com

Câu 39 trang 215 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Tính vi phân của hàm số \(f\left( x \right) = \sin 2x\) tại điểm \(x = {\pi  \over 3}\) ứng với ∆x = 0,01 ; ∆x = 0,001.

Giải:

\(\eqalign{  & df\left( {{x_0}} \right) = f'\left( {{x_0}} \right)\Delta x.\,\text{ Ta có }\,f'\left( x \right) = 2\cos 2x  \cr  & df\left( {{\pi  \over 3}} \right) = 2\cos {{2\pi } \over 3}.\Delta x =  - \Delta x \cr} \)

Với \(\Delta x = 0,01\,\text{ thì }\,df\left( {{\pi  \over 3}} \right) =  - 0,01\)

Với \(\Delta x = 0,001\,\text{ thì }\,df\left( {{\pi  \over 3}} \right) =  - 0,001\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay