Câu 39 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 39. Cho hai biến cố A và B với \((A) =... DeHocTot.com

Câu 39 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 39. Cho hai biến cố A và B với \((A) = 0,3 ; P(B) = 0,4 ; P(AB) = 0,2\). Hỏi hai biến cố A và B có

a. Xung khắc hay không ?

b. Độc lập với nhau hay không ?

Giải

a. Vì \(P(AB) = 0,2 ≠ 0\) nên hai biến cố A và B không xung khắc.

b. Ta có: \(P(A)P(B) = 0,12\). Vì \(P(AB) = 0,2 ≠ 0,12 = P(A)P(B)\) nên hai biến cố A và B không độc lập với nhau.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay