Câu 4 trang 79 SGK Hình học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 4 trang 79 SGK Hình học 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Cho hình chóp S.ABCD. Gọi AC ∩ BD = I, AB ∩ CD = J, AD ∩ BC = K. Đẳng thức nào sai trong các đẳng thức sau đây ?

A. (SAD) ∩ (SBD) = SI

B. (SAD) ∩ (SCD) = SJ

C. (SAD) ∩ (SBC) = SK

D. (SAC) ∩ (SAD) = AB

Giải

 (SAC) ∩ (SAD) = SA

Chọn (D)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay