Câu 41 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 41. Gieo hai con súc sắc cân đối một... DeHocTot.com

Câu 41 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Bài 41. Gieo hai con súc sắc cân đối một cách độc lập. Tính xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 8.

Giải

Gọi B là biến cố “Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc là 8”

Tập hợp mô tả biến cố B gồm 5 phần tử :

\({\Omega _B} = \left\{ {\left( {2;6} \right),\left( {6;2} \right),\left( {3;5} \right),\left( {5;3} \right),\left( {4;4} \right)} \right\}\)

Và không gian mẫu \(Ω\) có 36 phần tử

Khi đó  \(P\left( B \right) = {5 \over {36}}.\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay