Câu 42 trang 74 SGK Hình học 11 Nâng cao - am giác ABC có hình chiếu song song là tam g... DeHocTot.com

Câu 42 trang 74 SGK Hình học 11 Nâng cao

Toán nâng cao


am giác ABC có hình chiếu song song là tam giác A’B’C’. Chứng minh rằng trọng tâm tam giác ABC có hình chiếu song song là trọng tâm tam giác A’B’C’

Giải

Gọi G là trọng tâm ∆ABC, M là trung điểm BC

G’, M’ là hình chiếu song song của G và M.

Ta có M’ là trung điểm B’C’ và \({{A'G'} \over {G'M'}} = {{AG} \over {GM}} = 2\)

\(⇒\) G’ là trọng tâm ∆A’B’C’.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay