Câu 44 trang 219 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Vận tốc của một chất điểm chuyển đ... DeHocTot.com

Câu 44 trang 219 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Vận tốc của một chất điểm chuyển động được biểu thị bởi công thức v(t) = 8t + 3t2, trong đó t > 0, t tính bằng giây (s) và v(t) tính bằng mét/giây (m/s). Tìm gia tốc của chất điểm

a. Tại thời điểm t = 4

b. Tại thời điểm mà vận tốc của chuyển động bằng 11.

Giải:

Ta có: a(t) = v’(t) = 8 + 6t

a. Khi t = 4s thì a(4) = 32 m/s2

b. Khi v(t) = 11 m/s thì ta được :

\(8t + 3{t^2} = 11 \Leftrightarrow \left[ {\matrix{   {t = 1}  \cr   {t =  - {{11} \over 3}\,\,\left( \text{loại} \right)}  \cr } } \right.\)

Với t = 1s thì a(1) = 14 m/s2de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay