Câu 46 trang 75 SGK Hình học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 46 trang 75 SGK Hình học 11 Nâng cao

Toán nâng cao


Vẽ hình biểu diễn của một lục giác đều

Giải

Xét hình lục giác đều ABCDEF, ta thấy:

Tứ giác OABC là hình thoi.

Các điểm D, E, F lần lượt là các điểm đối xứng của các điểm A, B, C qua tâm O.

Từ đó ta suy ra cách vẽ hình biểu diễn của lục giác đều ABCDEF như sau:

- Vẽ hình bình hành O’A’B’C’ biểu diễn cho hình thoi OABC.

- Lấy các điểm D’, E’, F’ lần lượt đối xứng với các điểm A’, B’, C’ qua O’, ta được hình biểu diễn A’B’C’D’E’F’ của hình lục giác đều ABCDEF.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay